Bezit u effecten van geringe waarde?

Bepaalde posten in uw effectenportefeuille kunnen sterk in waarde zijn gedaald. Dan is de verhouding tussen de waarde van het effect en de beheers- en verkoopskosten helemaal niet voordelig.

Soms kan de waarde van het effect de verkoopskosten niet eens dekken.

Er zijn verschillende redenen voor het bezitten van effecten van geringe waarde.

 • Indien u aandelen bezit waarvan de waarde sterk is gedaald. Dit is vaak het geval voor effecten uit de technologiesector.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden :

 • Indien u kleine dividenden in aandelen ontvangt. 
  Deze dividenden in aandelen vormen een nieuwe belegging waarvan de waarde soms zeer gering is.

  Voorbeeld : voor 100 aandelen van bedrijf X, krijgt u als dividend 3 aandelen van datzelfde bedrijf. Deze aandelen vormen een nieuwe lijn maar de waarde van deze lijn is heel klein.

   
 • ndien u kleine coupons van buitenlandse aandelen ontvangt (in het bijzonder Amerikaanse).

Sommige Amerikaanse ondernemingen betalen coupons om de drie of zes maanden uit. Deze coupons vormen een nieuwe post waarvan de waarde vaak lager ligt dan nodig om de waarde van die coupons te verzilveren (doorgaans 25 €).

 • Indien u "ongebruikelijke effecten" bezit.

De « ongebruikelijke effecten » ontstaan ingevolge diverse gebeurtenissen en geven aanleiding tot het creëren van een post « onbruikbare effecten » omdat hun aantal niet voldoende groot is om te worden ingewisseld.

Dit is het geval bij :

Openbaar Bod betaald in aandelen (OBA)
Wanneer een vennootschap een andere opkoopt, kunt u 17 aandelen X inruilen tegen 3 aandelen Y. Indien u 100 aandelen bezit, blijven er 15 over die niet langer inwisselbaar zijn.

Spin out / spin off (als er binnen een groep een scheiding plaatsvindt in afzonderlijke bedrijfstakken naargelang de activiteit).

De aandelen van de onderneming X die nieuw werden uitgegeven in ruil voor een bepaald aantal aandelen van groep Y. Het gaat hier om hetzelfde principe als voor een OBA. Het is mogelijk dat u «onbruikbare» effecten overhoudt.

Hergroepering van aandelen of Reverse Splitsing (wanneer aandelen van geringe waarde worden samengebracht, waarbij het nieuwe aandeel meer waard is).

 

Wanneer er te veel inschrijvingen waren bij een beursintroductie
U ontving slechts een kleine fractie van de gevraagde aandelen, met een geringe totale waarde.

 

Wanneer is een gift interessant?

In een aantal gevallen kan het interessanter zijn om een gift te doen, ook al gaat het om een post van geringe waarde :

 • De warrants : ook al is de post niets waard, ze kunnen een aantrekkelijk groeipotentieel hebben.

 

Wilt u een concreet voorbeeld zien. Klik hier.