Bienvenue sur le site ''Faites une action en or''.

HET GAAT OM EEN GIFT...

 

Indien u houder bent van een effectendossier, bezit u waarschijnlijk ook een aantal effecten die niet veel meer waard zijn.

OF

U bezit gematerialiseerde effeten waarvan de waarde sterk gedaald is.

Waar komen deze posten met effecten van geringe waarde vandaan?

De waarde van deze posten is zo gering dat ze houden of ze verkopen altijd geld kost. De kosten liggen meestal hoger dan 25 €.

Al deze effecten “slapen” rustig in uw portefeuille, zonder winst voor wie dan ook.

Schenk ze. Zo kan u de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties steunen.

Voor een voorbeeld, klik hier.

 

die u niets zal kosten (of bijna niets)…

  • De overdracht van effecten van de ene rekening naar de andere is gratis indien de 2 rekeningen zich binnen dezelfde bank bevinden (Fortis, ING, Dexia…).
  • Om uw effecten kosteloos te schenken, moet u ze dus overdragen naar een rekening van de actie binnen UW bank of financiële instelling (de ligging van het agentschap heeft geen belang).

en die nuttig zal zijn!

  • Al de geschonken effecten zullen op één enkele rekening samengebracht worden en ten gepaste tijd gegroepeerd verkocht worden, zodanig dat de kosten proportioneel laag blijven.
  • Gezien het om vaste verkoopkosten gaat, onafhankelijk van het aantal verkochte effecten, zal de Stichting baat hebben bij deze verkoop (zie voorbeeld).
  • De opbrengst van de verkoop wordt voor 100% ingezet voor de financiering van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties.

 

Concreet, hoe een gouden daad stellen? Klik hier