Principe van de actie

Heeft u een effectenrekening?

Indien u houder bent van een effectendossier, bezit u waarschijnlijk ook een aantal effecten die niet veel meer waard zijn. Al deze effecten “slapen” rustig in uw portefeuille, zonder winst voor wie dan ook.

  • U kunt ze behouden: u betaalt dan bewaarloon, dat soms niet in verhouding staat tot de waarde van die lijn.
  • U kunt ze verkopen: het is waarschijnlijk dat de verkoopkosten hoger zijn dan de waarde van de lijn (de verkoopkosten liggen vaak hoger dan € 25).
  • U kunt ze vernietigen. Dat moet u aan uw bank vragen.
  • U kunt ze schenken! Een Gouden Daad zal ze groeperen met soortgelijke effecten van andere donoren, en ze verkopen ten behoeve van duurzame projecten die worden beheerd door de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Wat doet een Gouden Daad?

Een Gouden Daad heeft effectenrekeningen geopend op naam van Financité vzw (de operator van de Stichting voor Toekomstige Generaties voor deze actie) bij vrijwel alle Belgische banken.

Als donateur hoeft u deze effecten alleen maar over te maken van uw rekening naar de effectenrekening van een Gouden Daad die bij uw bank is geopend. Deze overdracht van effecten is gratis wanneer uwe effectenrekening en degene van een Gouden Daad op dezelfde bank staan. De ligging van het agentschap heeft geen belang.
Zie de lijst met banken en effectenrekeningnummers van een Gouden Daad

Wanneer er genoeg van hetzelfde effect op de rekening van een Gouden Daad staat, zodat de winst uit de verkoop substantieel groter is dan de kosten van de verkoop, zullen we het effect gegroepeerd verkopen. Gezien het om vaste verkoopkosten gaat, onafhankelijk van het aantal verkochte effecten, zal de Stichting baat hebben bij deze verkoop (zie voorbeeld).


Lees verder

Waar komen deze posten met effecten van geringe waarde vandaan?

Voorbeelden van te schenken effecten

Concreet, hoe een Gouden Daad stellen? Klik hier