Hoe stelt u een Gouden Daad?

U bezit effecten op uw effectenrekening

U bezit gematerialiseerde effecten in uw safe


 

Aandelen op uw effectenrekening

  • U bekijkt (alleen of met de hulp van uw financieel adviseur) welke effecten u wenst te schenken. HIER vindt u voorbeelden van effecten van geringe waarde.
  • Om kosten te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat u uw effecten overbrengt naar een rekening op naam van de actie BINNEN DE BANK waar u klant bent;

HOE?

 

 

Afhankelijk van uw bank, kan deze overdracht op verschillende manieren gebeuren:

  • Telefonisch met de verantwoordelijke van de klantendienst of via internetbanking
  • Door een document voor overdracht van effecten te faxen of af te geven in uw agentschap (download het document hier).

 

Deze overdracht is GRATIS

 

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, raadpleeg de FAQ of contacteer ons.

 

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de actie Een gouden daad en haar resultaat, vraag onze nieuwsbrief aan.


 

Effecten in uw safe (gematerialiseerde effecten)

 

Indien u gematerialiseerde effecten bezit:

  • Weinig courante gematerialiseerde effecten (beschadigde, van een onbekende vennootschap…) .

Stuurt u ze per post naar Réseau Financement Alternatif (Alsembergsteenweg 303-309 - 1190 Brussel). Réseau Financement Alternatif heeft de opdracht gekregen deze gematerialiseerde effecten te verzamelen, te klasseren en te verkopen (hetzij aan scriptofielen via e-bay bijvoorbeeld, hetzij aan de bank als ze nog een handelswaarde hebben). De gehele opbrengst zal, zoals voor de niet gematerialiseerde effecten, integraal overgemaakt worden aan de actie Een gouden daad. (link omhoog indien te laag op het scherm)

Daarnaast zet de Stichting, tijdens de periode van dematerialisatie van fysieke aandelen (2007-2013), en dit in samenspraak met de gehele banksector, een proces op om de inzameling van gematerialiseerde aandelen te systematiseren.

Voorbeelden van schenking van effecten. klik hier.