De Stichting voor Toekomstige Generaties

Opbrengsten van de actie

De effecten die de actie een Gouden Daad opbrengt, worden samengebracht op één rekening en gegroepeerd verkocht, waardoor de vaste verkoopskosten sneller gedekt worden (concreet voorbeeld).

De nettowinst van de actie gaat naar de projecten van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Om op de hoogte te blijven van de gefinancierde projecten, schrijft u zich in op de nieuwsbrief van de Stichting.

Stichting voor Toekomstige Generaties

logo FGF - STG

De Stichting voor Toekomstige Generaties is een onafhankelijke stichting van openbaar nut.

Duurzaamheid is gebaseerd op vier principes (4 P's): People (sociaal welzijn), Planet (milieu), Prosperity (economische welvaart) en Participation (organisatorisch welzijn). Als we deze vier principes in acht nemen, kunnen we een leefbare wereld doorgeven aan toekomstige generaties.

De Stichting verzamelt en beheert fondsen om een leefbare wereld door te geven.

  • Via de organisatie van projecten steunt de Stichting initiatieven die een centrale plaats geven aan sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijke kansen voor iedereen, met respect voor het ecologische evenwicht.
  • Door de steun aan nieuwe vormen van burgerparticipatie zorgt de Stichting ervoor dat de huidige en toekomstige generaties de democratische beheersing van hun ontwikkeling behouden.
  • Door de steun aan onderzoek en publicaties, en door ruimte te geven aan discussies en debatten, moedigt de Stichting de ontwikkeling aan van nieuwe praktijken en een nieuwe ingesteldheid, gericht op een duurzame ontwikkeling.

Stichting voor Toekomstige Generaties
Een leefbare wereld doorgeven
Stichting van openbaar nut
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
02 880 88 68
www.stg.be

in samenwerking met:

Financité

Financité is een pluralistisch netwerk dat ijvert voor meer sensibilisering en solidariteit op gebied van financiële en sociale ethiek.

Fìnancité heeft als doel via permanente educatie de ethiek en de solidariteit in de omgang met geld te promoten, om zo bij te dragen aan een meer rechtvaardige en menselijke samenleving.

Daartoe ijvert Financité ervoor:

  • het publiek informeren en sensibiliseren om de ethiek en de solidariteit in financiële zaken te bevorderen, het initiatief nemen om debatten te organiseren, om innoverende pistes te ontwikkelen op gebied van ethische en solidaire financieringsmechanismen;
  • de ontwikkeling van nieuwe ethisch verantwoorde en op solidaire leest geschoeide tools/financiële mechanismen te promoten; verschillende economische actoren ertoe aan te zetten op verantwoorde wijze te beleggen en zo, door gebruik te maken van de financieel solidaire producten waarin Financité participeert, projecten te financieren van organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Sinds 1987, hebben meer dan 70 verenigingen zich verzameld in Financité.

Financité vzw
Kruidtuinstraat 75
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel : +32 (0)2 340 08 60
www.financite.be