Duurzaamheid is gebaseerd op vier principes: people (sociaal welzijn), planet (milieu), prosperity (economische welvaart) en participatory governance (organisatorisch welzijn). Als we deze vier principes in acht nemen, kunnen we

Een leefbare wereld doorgeven aan de toekomstige generaties.

De Stichting steunt

 • door prijzen en naamsbekendheid te geven aan bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die concreet een duurzaam model uitgewerkt hebben
 • door debatten aan te zwengelen en nieuwe denkkaders te formuleren
 • door trainingen en tools aan te bieden
 • door oproepen te lanceren

 

Opbrengsten van de actie

De effecten die de actie Een gouden daad opbrengt, worden samengebracht op één rekening en gegroepeerd verkocht, waardoor de vaste verkoopskosten sneller gedekt worden. Klik hier om een concreet voorbeeld te zien (link naar concreet voorbeeld). De nettowinst van de actie gaat naar de projecten van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Stichting voor Toekomstige Generaties

logo FGF - STG

De Stichting voor Toekomstige Generaties is een onafhankelijke stichting van openbaar nut. Ze verzamelt en beheert fondsen om een leefbare wereld door te geven.

 • Via de organisatie van projecten steunt de Stichting initiatieven die een centrale plaats geven aan sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijke kansen voor iedereen, met respect voor het ecologische evenwicht.
 • Door de steun aan nieuwe vormen van burgerparticipatie zorgt de Stichting ervoor dat de huidige en toekomstige generaties de democratische beheersing van hun ontwikkeling behouden.
 • Door de steun aan onderzoek en publicaties, en door ruimte te geven aan discussies en debatten, moedigt de Stichting de ontwikkeling aan van nieuwe praktijken en een nieuwe ingesteldheid, gericht op een duurzame ontwikkeling.Stichting voor Toekomstige Generaties
de Fiennesstraat 77
1070 Brussel
02 / 469.41.20
www.stg.be

Fondation pour les Générations Futures
Rue des Brasseurs 182
5000 Namen
081 / 22.60.62
www.fgf.be

 

in samenwerking met:RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF


Het RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF is een pluralistisch netwerk dat ijvert voor meer sensibilisering en solidariteit op gebied van financiële en sociale ethiek.

Het RFA heeft als doel via permanente educatie de ethiek en de solidariteit in de omgang met geld te promoten, om zo bij te dragen aan een meer rechtvaardige en menselijke samenleving.

 

Daartoe ijvert het Réseau Financement Alternatif ervoor:

 

  • het publiek informeren en sensibiliseren om de ethiek en de solidariteit in financiële zaken te bevorderen, het initiatief nemen om debatten te organiseren, om innoverende pistes te ontwikkelen op gebied van ethische en solidaire financieringsmechanismen;
  • de ontwikkeling van nieuwe ethisch verantwoorde en op solidaire leest geschoeide tools/financiële mechanismen te promoten; verschillende economische actoren ertoe aan te zetten op verantwoorde wijze te beleggen en zo, door gebruik te maken van de financieel solidaire producten waarin het Réseau Financement Alternatif participeert, projecten te financieren van organisaties die hetzelfde doel nastreven.

 

Sinds 1987, hebben meer dan 70 verenigingen zich verzameld in het RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF.

 

Door deel te nemen aan de "Gouden daad", geeft RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF zich nieuwe financiële middelen om de promotie van deze financiële middelen met een ethisch en solidair karakter voort te zetten. Het is tevens een gelegenheid een andere doelgroep te sensibiliseren voor solidaire projecten.

RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF
02/340.08.60
Alsembergsteenweg 309-309, 1190 Brussel
www.rfa.be